עדי סופר תאני, מנכ"לית פייסבוק ישראל
עדי סופר תאני מנכ"לית פייסבוק ישראל. מגבלות חדשות?

שר התקשורת יועז הנדל הודיע היום כי בכוונתו לאמץ את המלצות הוועדה לאסדרת הרגולציה על רשתות חברתיות הפועלות בישראל. עיקרי ההמלצות נוגעים להחלת אחריות משפטית על הפלטפורמות לטפל בתכנים בלתי חוקיים או פוגעניים, והן כוללות דרישות כגון הפעלת מוקד דיווח על תכנים לא חוקיים פוגעניים, חובת שקיפות מול המשתמשים, יצירת מנגנון ערעור למשתמשים שחשבונם הוגבל או נחסם והקמת רגולטור שיפקח על הפלטפורמות החברתיות הגדולות שפועלות בארץ.

מאחר שהממשלה הנוכחית לקראת סיום תפקידה, ההמלצות יונחו על שולחן השר/ה הבאים והם יצטרכו להחליט כיצד להתקדם איתם, מה יהיה לוח הזמנים וכדומה. על מנת שלהמלצות יהיה תוקף כלשהו, הש/ר הבאים יצטרכו לעגן אותם בחקיקה שתקבע, בין השאר, אמצעי אכיפה ופיקוח. המלצות הוועדה מעידות על רצונה של ישראל "ליישר קו" עם הלך הרוח הרגולטורי שמוביל האיחוד האירופי ומצטרפות אליו במידה זו או אחרת מדינות צפון אמריקה, אוסטרליה ואחרות. עם זאת, במצב העניינים הנוכחי ספק אם הנושא יקבל קדימות.

יועץ הנדל, שר התקשורת  (צילום: יניב מורוזובסקי , ויקיפדיה)
שר התקשורת יועז הנדל. ההמלצות יעברו לשר/ה הבאים | צילום: יניב מורוזובסקי , ויקיפדיה

ההמלצות רלוונטיות לפלטפורמות עם מעל חצי מיליון משתמשים פעילים בישראל (5% מאוכלוסיית ישראל) והן כוללות בין היתר:
1. קביעת אחריות משפטית של מפעילי הפלטפורמות ביחס לתכנים בלתי חוקיים פוגעניים מובהקים המפורסמים על גבי הפלטפורמות. מרגע המודעות לתכנים אלו, יחויבו מפעילי הפלטפורמות לפעול באופן מהיר וסביר להסירם או לצמצם את הגישה או החשיפה שלהם.
2. חיוב הפלטפורמות לתפעל מוקד מקוון לדיווח על תכנים בלתי חוקיים ופוגעניים ולטפל בדיווחים אלה.
3. הסמכת "מדווחים אמינים" שיסייעו בהתמודדות עם תכנים בלתי חוקיים ופוגעניים.
4. הסמכת בתי משפט להוציא צווים להסרת תכנים בלתי חוקיים ופוגעניים.
5. חיוב הפלטפורמות ליידע ולנמק בפני משתמשים על הגבלות שהטילו על החשבונות שלהם או התכנים שהם מעלים.
6. חיוב הפלטפורמות לפעול מול המשתמשים בצורה אובייקטיבית, סבירה, מידתית והוגנת.
7. חיוב הפלטפורמות להקים מנגנון ערעור דו-שלבי למשתמשים בשל החלטה המגבילה את התכנים שהעלו או החשבונות שלהם.
8. הטלת חובות שקיפות ומסירת דיווחים על פעילות הפלטפורמות בישראל.
9. הקמת נציגות בישראל של כל פלטפורמה.
10. הסמכת רגולטור לפקח על הרגולציה עליה ממליצה הוועדה עם סמכויות פיקוח וסמכויות לדרוש מידע.

הוועדה הוקמה באוקטובר 2021. במקביל פועלת במשרד המשפטים הוועדה להתאמת המשפט והטכנולוגיה שמינה שר המשפטים היוצא גדעון סער, אך זו טרם הגישה את המלצותיה.