meta, מטא (אילוסטרציה: Marcelo Mollaretti, shutterstock)
מטא. האפשרות שפתחו חוסכת מיוצרי הסרטונים התעסקות בהפרת זכויות יוצרים | אילוסטרציה: Marcelo Mollaretti, shutterstock

מטא מציגה מודל חדש לשיתוף רווחים ממוזיקה בווידאו בפייסבוק עבור יוצרים ועבור בעלי הזכויות. התכנית החדשה של פייסבוק לשיתוף רווחים ממוזיקה (Music Revenue Sharing) תאפשר ליוצרים להפיק רווחים גם מסרטונים שמשלבים מוסיקה ברשיון מבלי לדאוג לנושאי זכויות יוצרים.

התכנית תחול על סרטוני פייסבוק באורך 60 שניות ומעלה של יוצרים שעומדים בתנאי פייסבוק להפקת רווחים משילוב פרסומות בווידאו. מבין התנאים למונטיזציה משילוב פרסומות בסרטונים כיום: יוצרים עם 10,000 עוקבים לפחות מרשימת מדינות ושפות בעולם, בהן כלולות ישראל והשפה העברית. הנתח של היוצרים מהרווחים מהסרטונים יעמוד על 20% ואילו בעלי הזכויות במוזיקה יקבלו נתח מהרווחים בנפרד.

מחד, באקסיוס מסבירים שהמהלך הוא חלק מהמגמה של מטא להפוך את פייסבוק מוטה יוצרים וגילוי תוכן בדומה לטיקטוק. ומאידך, התכנית החדשה מתרכזת בסרטונים באורך של לא פחות מ-60 שניות - נצח במונחי טיקטוק - בניגוד למהלכים אחרים של חברת האם מטא ויוטיוב בתחום הסרטונים הקצרים, שמנסים להתחרות בטיקטוק על קהל המשתמשים הצעירים.

התכנית החדשה מתרכזת בסרטונים באורך של לא פחות מ-60 שניות, בניגוד למהלכים אחרים של חברת האם מטא ויוטיוב בתחום הסרטונים הקצרים, שמנסים להתחרות בטיקטוק על קהל המשתמשים הצעירים

התכנית לא תחול על סרטוני רילס (Reels) שהם הגרסה האינסטגרמית של סרטונים קצרים בסגנון טיקטוק שמשולבת גם בפייסבוק, גם אם אורכם יעלה על דקה. בהודעה על התכנית החדשה להפקת רווחים מסרטונים המשלבים מוזיקה ברשיון, מצהירה מטא שצפייה בוידאו מהווה כמחצית מהזמן בו המשתמשים מבלים בפייסבוק. מטא מצהירה גם שהתכנית החדשה לשיתוף רווחים היא הראשונה מסוג בתעשיית המוסיקה וכי אין מודל דומה בקנה מידה כזה בפלטפורמות אחרות עבור יוצרים.

"מוזיקה יכולה להניע תרבות ואינטרקציות חברתיות" 

בשביל ליהנות מהתכנית החדשה, היוצרים יצטרכו לוודא שהמוזיקה שהם משלבים בוידאו קיימת בקטלוג מתעדכן בספריית המוזיקה בסטודיו ליוצרים של פייסבוק. תנאי נוסף הוא שהווידאו חייב לכלול מרכיב ויזואלי, המוזיקה לא יכולה להיות המטרה העיקרית של הסרטון. שיתוף ההכנסות ממוזיקה הושק אמש וזמין ליוצרים ברחבי העולם, תחילה המונטיזציה תתאפשר ממודעות בארה"ב ובחודשים הקרובים תתרחב גלובלית.