יוצרי תוכן

עינת גז
יוצרי ''בזמן שעבדתם''
רום שירי
גיא קצוביץ'
יוצרות ''מה בתפקיד''
רועי מישר
רן הר נבו
ראם שרמן
יהודית אשר
יוצרי ''צרות בהייטק''
וידויים בהייטק
רגע המבחן