בינה מלאכותית

אורי גושן
זיו קציר
אלעד וולך
דניאלה גלבוע
יאיר עדתו
גיל פרי
יונתן גייפמן
איתי יוגב
עמיחי לוי
יוסי מטיאס
עמרי גלר
רגע המבחן