UBS קונה את קרדיט סוויס (צילום: shutterstock)
UBS וקרדיט סוויס. העסקה אמורה לחזק את האמון של השווקים בבנקאות השווייצרית | צילום: shutterstock

קולם קלהר, יו"ר קבוצת הבנקאות UBS, החליט לקנות את קבוצת הבנקאות המתחרה קרדיט סוויס לא כי הוא רוצה בכך - אלא כי אין לו ברירה. עסקת החילוץ בהיקף של 3 מיליארד פרנק שווייצרי (3.2 מיליארד דולר) בתיווך הרשויות הפיננסיות של שווייץ, שהוכרזה הלילה, נועדה יותר לחזק את האמון של השווקים בבנקאות השווייצרית מאשר להועיל לחברה הרוכשת. ועדיין, UBS היא המרוויחה העיקרית מקריסתו של קרדיט סוויס.

ממשלת שווייץ, הבנק הלאומי השווייצרי (הבנק המרכזי של שווייץ) והרשות השווייצרית לפיקוח על השוק הפיננסי FINMA הגיעו למסקנה שהשתלטות של UBS עדיפה על לתת לקרדיט סוויס ליפול – דבר שהיה עלול לעורר פאניקה רחבה יותר במגזר הבנקאי. תפקידו של היו"ר קלהר היה למנוע מ-UBS להידבק בבעיותיה של המתחרה המושבעת.

אז מה בעצם כוללת העסקה? בעלי המניות של קרדיט סוויס (CSGN.S) יקבלו מניית UBS חדשה אחת על כל 22.48 מניות שהם מחזיקים כעת. בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית UBS (UBSG.S) ביום שישי האחרון, הצעת הרכש מעריכה כל מניה של קרדיט סוויס ב-0.76 פרנק שווייצרי - הרבה מתחת למחיר הסגירה האחרון, 1.86 פרנק שווייצרי.

יו"ר UBS קולם קלר ויו"ר קרדיט סוויס אקסל להמן (צילום: Fabrice coffrini/AFP, getty images)
מנכ"לי UBS (מימין) וקרדיט סוויס. עדיף על הלאמה | צילום: Fabrice coffrini/AFP, getty images

במסגרת העסקה יימחק חוב בסך 16 מיליארד פרנק שווייצרי של קרדיט סוויס בניירות ערך מ"דרג 1 נוספים", דבר שיגדיל את ההון של הקבוצה הממוזגת.

ממשלת שווייץ תעניק ל-UBS ערבות של 9 מיליארד פרנק שוויצרי כנגד הפסדים (מעל רף מסוים) הנובעים מנכסים מסוימים שהקבוצה תקבל במסגרת העסקה, ואילו הבנק המרכזי של שווייץ יספק ל-UBS ולקרדיט סוויס תמיכת נזילות של עד 100 מיליארד פרנק שווייצרי, ועוד 100 מיליארד פרנק שווייצרי לקרדיט סוויס, המגובים בערבות פדרלית. ב-UBS העריכו כי עם השלמת העסקה תוכל הקבוצה הממוזגת להפחית בתוך 4 שנים את ההוצאות השנתיות שלה בכ-8 מיליארד דולר.

אז מה בעצם השיג יו"ר UBS בעסקה? ההצעה לרכישת כל מניותיה של קרדיט סוויס מעריכה את שווייה של קבוצת הבנקאות ב-60% פחות מהשווי שהשתקף ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי האחרון, ובחלק קטן עוד יותר משווי החברה בספרים, 45 מיליארד פרנק שוויצרי, נכון לסוף השנה שעברה.

חיסכון של מיליארדים

במסגרת העסקה, FINMA גם תאפשר ל-UBS למחוק את מכשירי חוב היעד שלה, המכונים ניירות ערך מ"דרג 1 נוספים" (AT1), ובכך תגדיל את הון המניות של הקבוצה הממוזגת בכ-16 מיליארד פרנק שווייצרי. בינתיים, הממשלה תכסה הפסדים של עד 9 מיליארד פרנק שווייצרי, בין השאר מהירידה בערך נכסי קרדיט סוויס.

הודות לאישור הפטור מתחרות שקיבלה, יכולה קבוצת UBS גם לשמור על החזקה ביחידת הבנקאות המקומית של קרדיט סוויס, דבר שמעניק לקבוצה עמדה דומיננטית בבנקאות השווייצרית ומאפשר לה חיסכון משמעותי בעלויות. בעקבות זאת, מעריך כאמור מנכ"ל UBS ראלף האמרס כי הבנק יכול לקצץ בהוצאות שנתיות של 8 מיליארד דולר עד לשנת 2027. לאחר ניכוי מס של 24% והיוון בשיעור של 10%, החיסכון הזה שווה כיום כ-60 מיליארד דולר נטו - בערך כמו שווי השוק של UBS לפני העסקה.

בכירי UBS יצטרכו לכווץ במהירות את זרוע בנקאות ההשקעות של קרדיט סוויס - משימה לא פשוטה אפילו בשווקים פחות סוערים

עם זאת, העסקה שנחתמה בסוף השבוע עדיין רחוקה מהישורת האחרונה, בעיקר בגלל המצוקה הגדולה של קרדיט סוויס. לפי ההסכם המסתמן, לקוחות בעלי הון שיש להם כספים בחשבונות מקבילים בשני הבנקים, יוכלו להעביר חלק מהכספים לחשבונות אחרים כדי לפזר את הסיכון שלהם, בזמן ש-UBS ייאלץ אולי להיפרד מכמה מהלקוחות המסוכנים יותר של קרדיט סוויס. האמרס והנהלת UBS יצטרכו לכווץ במהירות את זרוע בנקאות ההשקעות של קרדיט סוויס - משימה לא פשוטה אפילו בשווקים פחות סוערים.

בטווח הארוך יותר, מבחינת הרשויות בשווייץ העסקה מרכזת את הסיכון הפיננסי של המדינה במרחב גדול יותר, ויש לכך משמעות גם מבחינה רגולטורית ופוליטית. החלטת FINMA למחוק את ניירות הערך AT1 של קרדיט סוויס ארבעה ימים בלבד לאחר שהכריזה כי הבנק עומד בכל דרישות ההון והנזילות שלו, צפויה רק להגביר את החששות של משקיעים בבנקים אחרים באירופה.

כך או כך, השתלטות של UBS על קרדיט סוויס עדיפה על אפשרות שממשלת שווייץ תלאים את הבנק או תניח לו לקרוס. בתנאי העסקה, קלהר שיפר את הסיכויים לכך שהתמורות של UBS יהיו גדולות מהסיכונים. אך עוד לא ברור אם זה מספיק כדי להרגיע את המגזר הפיננסי הרחב.

על רקע העסקה, במהלך המסחר בבורסה השווייצרית SWX יורדת כעת מניית UBS בשיעור של 5.3% למחיר של 16.2 פרנק שוויצרי, בעוד מניית קרדיט סוויס צונחת ב-59% למחיר של 0.76 פרנק שווייצרי, שפל של כל הזמנים.