עובד מתעדכן בגרפי נתונים  (צילום: fizkes, shutterstock)
עובד היי טק. אין תמריץ ריאלי לעובד להישאר בחברה ולסייע לה לצלוח את המשבר | צילום: fizkes, shutterstock

על רקע ירידות הערך ברחבי העולם, וההאטה בגיוסי הון, ישנו שינוי מגמה בשוק הייטק הישראלי: מגיוסי עובדים נרחבים וחבילות אופציות נדיבות - להקפאת הגיוסים ואף לפיטורי התייעלות רוחביים.

צליחת המשבר הכלכלי תלויה במידה רבה בשימור ההון האנושי של חברות הייטק ובתמרוץ עובדיהן לתרום לעליית שוויין.

אולם, כאשר האופציות שהוקצו במטרה לשמר עובדים נמצאות מחוץ למרגש המשחקים הכספי, מחיר המימוש גבוה משווי המניה עצמה. משמע, אין תמריץ ריאלי לעובד להישאר בחברה ולסייע לה לצלוח את המשבר, וייתכן שהאופציות הפכו לנייר חסר ערך.

אם כך, מומלץ לחברות לשקול הפחתת מחיר המימוש של האופציה (repricing) או החלפת האופציות ביחידות מניה חסומות (RSU). אך הפחתת מחיר המימוש עשויה להיות כרוכה בהתנגדות משקיעי החברה על מנת שלא לאותת לשוק על ירידה דרמטית בשווי החברה, השלכות חשבונאיות והשלכות מס.

מומלץ לחברות לשקול הפחתת מחיר מימוש אופציות או החלפת האופציות ביחידות מניה חסומות. הפחתת מחיר המימוש עשויה להיות כרוכה בהתנגדות משקיעי החברה על מנת שלא לאותת לשוק על ירידה דרמטית בשווי החברה, השלכות חשבונאיות והשלכות מס

חשוב להדגיש, כי ישנו מסלול ירוק"לקבלת pre-ruling מרשות המיסים, לפיו הפחתת מחיר המימוש של אופציות שהוקצו במסלול רווח-הון, לא תהיה כרוכה בתשלום מס, וכי הטבות מס (שיעור מס מופחת ודחיית אירוע המס) תמשכנה לחו"ל. ואולם, זאת בכפוף לספירה מחדש של תקופת החסימה בת השנתיים שבמהלכן האופציות צריכות להיות מופקדות בידי נאמן והעובד אינו יכול למכרן בשיעורי המס המופחתים, ותנאים נוספים.

לחילופין, ניתן להקצות אופציות המירות למניות בכורה המקנות קדימות לעובדים ביחס לחלק מהתמורה שתשולם במסגרת עסקה עתידית על פני יתר בעלי המניות (carve-out), וייתכן אף שניתן יהיה לשמר את הטבות המס השמורות תחת מסלול רווח-הון.

מה באשר לעובדי ההיי-טק שפוטרו בעקבות המשבר הכלכלי? לרוב, בהתאם לתנאי ההקצאה החוזיים, ידרשו המפוטרים לשלם בתוך 90 ימים את תוספת המימוש אחרת תפקענה האופציות. אולם, סכומי תוספת המימוש עשויים להיות משמעותיים, בפרט עבור מפוטר טרי

ומה באשר לעובדי ההיי טק שפוטרו בעקבות המשבר הכלכלי? לרוב, בהתאם לתנאי ההקצאה החוזיים, ידרשו המפוטרים לשלם בתוך 90 ימים את תוספת המימוש אחרת תפקענה האופציות. אולם, סכומי תוספת המימוש עשויים להיות משמעותיים, בפרט עבור מפוטר טרי, ועל אחת כמה וכמה אם האופציות מחוץ לכסף. ניתן להמתיק את גזירת הפיטורין ופקיעת האופציות, באמצעות הארכת תקופת המימוש, בתקווה ששווי המניות יעלה בעתיד.

אולם, לעמדת רשות המיסים, הארכת תקופת המימוש (וכן הפחתת מחיר מימוש) למפוטרים או לעובדים בהליכי סיום העסקה, תשלול את הזכאות להטבות מס תחת מסלול רווח-הון (בהנחה שהיו זכאים). נוכח המשבר הכלכלי, קיים מקום לבחון מחדש את עמדת רשות המיסים.

שכן, במקרה שתקופת המימוש לא תוארך והאופציות תפקענה, ולימים שווי המניה יעלה, הרווח התיאורטי שהיה מיוחס למניות שהיו מוקצות בעקבות מימוש האופציות שפקעו (והיה כפוף למס מלא בישראל), יתפזר בין כל בעלי המניות בחברה, כאשר הרווח שייוחס לבעלי המניות הזרים צפוי להיות פטור ממס בישראל.

על כן, בראייה ארוכת טווח, אף אם יהנו המפוטרים מהארכת תקופת המימוש ומשיעור מס מופחת תחת מסלול רווח הון , נראה כי זה (המפוטר) ייהנה וזה (אוצר המדינה) לא יחסר.

עו"ד אורן בירן ושי פחימה (צילום: נמרוד קפלוטו, יחצ)
מימין: אורן בירן ושי פחימה | צילום: נמרוד קפלוטו, יחצ

השתתף בכתיבת הטור: עו"ד שי פחימה