נשים היוו כשליש מהשכירות בהייטק הישראלי ב-2022, כך לפי דוח של רשות החדשנות ואישה בהייטק שיצא לקראת יום האישה. לפי הדוח, מספר הנשים השכירות בהייטק בשנה שעברה היה 137 אלף - נתון המסמן עלייה של 13.2% במספר הנשים השכירות לעומת עלייה של 10% במספר הגברים.

2022 היתה השנה הראשונה מאז 2019 שבה קצב הגידול של מספר הנשים השכירות בענף היה גבוה מזה של הגברים. בכלל, השנה החולפת היתה בעלת קצב הצמיחה הגבוה ביותר לשני המגדרים זה שנים. עם זאת, שיעור הנשים מתוך כלל השכירים בענף עלה בשיעור זעום של 0.6% בלבד בהשוואה לשנת 2021.

קצב הגידול במספר השכירים והשכירות בענף משנת 2014 ועד 2022 נותר דומה: מספר השכירים גדל ב-60% ומספר השכירות ב-63%.

השנה התפרסם לראשונה מידע על תפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף ההייטק, דוגמת מתכנתות ומתכנתים בבנקים. לפי הדוח, מועסקות סך הכל 170 אלף שכירות בענף ההייטק ובתפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף, בהשוואה ל-338 אלף גברים.

נתוני רשות החדשנות מראים כי שיעור הנשים מתוך כלל המועסקים במשרות טכנולוגיות בחברות שאינן הייטק גבוה מעט ביחס לשיעור הנשים במשרות טכנולוגיות בתוך ענף הייטק. כך, 33 אלף נשים מהוות 31% מהשכירים במשרות טכנולוגיות בחברות שאינן הייטק. בו בעת, 71.5 אלף נשים מהוות 28% מהשכירים במשרות טכנולוגיות בחברות ההייטק עצמן.

כיצד נראית החלוקה לפי קבוצות אוכלוסיה שונות? ובכן, את הצמיחה המהירה ביותר הציגו השכירות החרדיות בהייטק - עליה של כ-180% מ-2014 ועד 2022, קצב מהיר כפי 3 מקבוצות הנשים האחרות. מספר השכירות החרדיות עלה מ-3,000 ל-8,500, והן מועסקות בעיקר בתפקידים טכנולוגיים.

למעשה, שיעור השכירות החרדיות בתפקידים שאינם טכנולוגיים מתוך כלל החרדיות השכירות בהייטק והחרדיות במשרות טכנולוגיות מחוץ לענף היה 8% בלבד. זאת בהשוואה ל-35% מקבוצת הייחוס בקרב הנשים הערביות ו-41.5% מקרב היהודיות שאינן חרדיות.

חלקן היחסי של השכירות הערביות במשרות הטק שמר על שיעור של כ-4%. ב-2022 הועסקו במשרות טכנולוגיות בענף ההייטק ומחוצה כ-7,000 שכירות ערביות. חלקן היחסי של הנשים היהודיות שאינן חרדיות מכלל הנשים המועסקות בהייטק ירד מ-91% ב-2014 ל-88% ב-2022.