משרד הייטק (צילום: SFIO CRACHO, shutterstock)
עובדים במשרד. המפוטרים מהווים 76% מכלל דורשי העבודה | צילום: SFIO CRACHO, shutterstock

כבר לא מוצאים בקלות עבודה חדשה: מספר מובטלי ההייטק זינק ב-71% מאז אפריל 2022 ועמד בחודש שעבר על כ-9,000, לעומת 5,250 באפריל. כך עולה מדוח התעסוקה בהייטק שפירסמה הבוקר לשכת התעסוקה.

שיעור דורשי העבודה בענף ההייטק מכלל דורשי העבודה אמנם נמוך יחסית, אבל הוא עלה מ-3.75% באפריל 2022 ל-5.85% בפברואר השנה.

שיעור המפוטרים לעומת המתפטרים מבחירה גם מהווה אינדיקציה להיחלשות שוק התעסוקה בהייטק. בחודש שעבר עמד מספר המפוטרים על 6,865 והם מהווים 76% מכלל דורשי העבודה. באפריל 22 עמד מספר המפוטרים על 3,635, אז הם היוו 65% מכלל דורשי העבודה.

4,673 מדורשי העבודה, המהווים 52% מכלל דורשי העבודה בהייטק, באים מתחום פיתוח התוכנה וניתוח הנתונים. באפריל 2022 הם היוו 38% מכלל דורשי העבודה של הענף. הדבר מלמד על כך שעיקר הגידול במספר דורשי העבודה בענף ההייטק מגיע מתחומי הליבה.

שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה מענף ההייטק עומד על 38.3%, גבוה משיעור התעסוקה שלהן בתעשייה שעומד על כ-30%. הנתון מחזק את ההשערה כי הפיטורים בענף התמקדו בעיקר בתחומים פחות טכנולוגיים בחברות, כמו ניהול משאבי אנוש ושיווק, שבהם שיעור הנשים גבוה יותר.

58% מדורשי העבודה בהייטק גרים במחוז תל-אביב והמרכז ו-22% מתגוררים במחוז חיפה. מתוך כלל דורשי העבודה שאינם מההייטק, רק 31% מתגוררים בתל-אביב והמרכז ו-37% בחיפה. 82% מדורשי העבודה בהייטק הם יהודים שאינם חרדים, ורובם המכריע, 86%, מגיעים מאשכולות הביניים (4-7) והאשכולות הגבוהים (8-10). הערבים מהווים 5.6% מדורשי העבודה בהייטק לעומת שיעור התעסוקה שלהם בתעשייה, שעומד על פחות מ-3%.