עובדים במשרד (צילום: Monkey Business Images, shutterstock)
עובדים במשרד. בענפי המידע והתקשורת עבדו הכי הרבה מהבית | צילום: Monkey Business Images, shutterstock

למרות גלי הפיטורים: שיעור המועסקים בהייטק עלה בשנת 2022 ל-11.7% מכלל השכירים במשק, לעומת 11.1% בסוף 2021. מספר השכירים בענף עלה השנה ל-427 אלף, לעומת 385 אלף בשנה הקודמת. הגברים מהווים 65% מהעובדים (279 אלף) ואילו הנשים מהוות 35% מהתעשייה (148 אלף). כך מדווחת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהשאווה לממוצע השנתי, מספר העובדים בהייטק עוד עלה בדצמבר 2022 ל-451 אלף והם מהווים כעת 12.2% מכלל השכירים במשק.

האחוז הגבוה ביותר של השכירים שעבדו ב-2022 מהבית הם עובדי המידע והתקשורת – כמעט 60% מהם עובדים מהבית, אחריהם שכירים בתחומים מקצועיים מדעיים וטכניים – 43% ועובדים בשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח - 34.3%.

הדוח מתייחס גם להיעדרויות עבודה מהבית – אחוז הנעדרים למשך שבוע או חלק מהשבוע היה 11.3% בממוצע. במגזר הציבורי הוא היה 13.7% ובמגזר הפרטי עמד על 10.6%. העובדים בתחום המידע והתקשורת נעדרים פחות מהממוצע במגזר הפרטי - 8.5%. עובדי החינוך מחזיקים בשיא ההיעדרויות כש-19.8% מהם נעדרו השנה.