שכר ממוצע הייטק מאי 2022

השכר הממוצע של עובדי ההייטק המשיך לרדת זה החודש השני ברציפות והסתכם ב-26.9 אלף שקל בחודש מאי, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). הנתון מהווה ירידה של 10% לעומת השכר הממוצע בהייטק בחודש מרץ (30 אלף שקל) אז החלה הירידה לפי נתוני הלמ"ס.

על אף הירידה השכר הממוצע בהייטק הוא עדיין הגבוה מבין ענפי התעסוקה בארץ. נתון מאי עדיין גבוה ב-8.3% מהשכר הממוצע במאי אשתקד, אז עמד הנתון על 24.8 אלף שקל בחודש.

הירידה בשני החודשים האחרונים מבשרת על שינוי מגמה לאחר עלייה כמעט רצופה בשכר הממוצע בהייטק ב-12 החודשים האחרונים והשיא בחודש מרץ. באפריל נרדמה ירידה של כ-3,200 שקל בשכר הממוצע בהייטק לרמה של 27.7 אלף שקלים – ירידה של יותר מ-7.5%. בין אפריל למאי הירידה המשיכה אך היתה מתונה יותר בשיעור של 2.9%.

בנוסף, לפי נתוני הלמ"ס עלה מספר השכירים המועסקים בתעשיית ההייטק בשיעור של 11.8% מרמה של 343.2 אלף עובדים ל-380.1 אלף.